Het is een mooi leven (zolang je niet bestaat)

In de vijf onderdelen van deze debuutbundel – 'Het zijn haar billen', 'Ik ben een profeet van magere woorden', 'Ontdekkingen', 'Wie zal ik vandaag vermoorden' en 'Het is een mooi leven' – zien we het bijzondere in alledaagse dingen en situaties. Met het oog van een scherpe observator beziet Pat Donnez de wereld die hij spelenderwijs naar zijn hand zet. De lezer krijgt poëzie die sprankelt, vertrouwd klinkt en tóch verrast. Vrolijke wanhoop.

Wat wil je dat ik zeg?
Zeg me dat je al die jaren hebt gewacht.
Al die jaren heb ik gewacht.
Zeg me dat er niemand niemand anders is geweest.
Er is niemand niemand anders geweest.
Zeg me dat je dood zou zijn gegaan als ik niet was teruggekomen.
Ik zou zijn doodgegaan als je niet was teruggekomen.
Zeg me dat je liegt.
Ik lieg.
Da’s lief.

Pat Donnez heeft met dit debuut de moed gehad om de evenwichtsoefening die ‘leven met anderen’ heet onder woorden te brengen. De uitkomst is merkwaardig, want paradoxaal: de erudiete, van taal en literatuur doordesemde dichter heeft ervoor gekozen om voor de zwaarte van zijn thematiek een licht draagvlak van transparante taal te creëren.

De Morgen