Pat Donnez is een meester van vele ambachten.

Zijn radioprogramma’s en podcasts op VRT – Radio 1 en Klara – worden geprezen en zijn bekroond. Titaantjes, Het Leven en Lijden van Godfried Bomans, Bromberen, Piazza, Zot van Elsschot, Dat heet dan gelukkig zijn, Berg en dal.Voor zijn radiowerk kreeg Pat Donnez onder meer de Prijs van de Radio- en Televisiekritiek, de ANV-Visser Neerlandia-prijs, de Noord-Zuid-trofee en werd hij genomineerd voor de Prix Europa en de Prix Italia.

 

Na zijn carrière bij de radio, legt Donnez zich toe op schrijven, interviewen, performen en lezingen geven.

Zijn laatste roman Het interview werd lovend ontvangen. De Noordelijke Dagblad Combinatie in Nederland noemt het een literaire sensatie.

 

Pat Donnez toert langs velden en wegen met zijn voorstellingen.

Hartstocht is een theatersolo over liefde, passie, dood en andere ongemakken.

En in Anything Goes geeft hij samen met de Zuid-Afrikaanse vocaliste Tutu Puoane een spoken word concert over onvergetelijke jazzvrouwen en hun songs.

 

Bovendien geeft Pat lezingen, interviewt hij in binnen- en buitenland en modereert hij debatten.

 

Voor VRT MAX brengt hij Poëzie met Pat en marathoninterviews in Van A tot Z.

 

In het boek Berg en dal, een gebruiksaanwijzing bij het leven (2023) blikt Pat terug op memorabele ontmoetingen en gesprekken.  Met Selah Sue, Freek de Jonge, Khalid Benhaddou, Alicja Gescinska, Philippe Herreweghe, Remco Campert, Lize Spit, Michael Van Peel, Dirk De Wachter, Zwangere Guy, en vele, vele anderen.

 

Pat was de eerste stadsartiest van Mechelen.


Hij noemt zichzelf een volbloedkakker, supporter van Malinwa dus, met een warm hart voor de andere club in de stad, Racing.


Download bio >

Pat Donnez is a master of many trades.
His radio programmes and podcasts on VRT, the Flemish Public Broadcasting Company – Radio 1 and Klara – are acclaimed and award-winning. Titaantjes, Het Leven en Lijden van Godfried Bomans, Bromberen, Piazza, Zot van Elsschot, Dat heet dan gelukkig zijn, Berg en dal.


For his radio work, Pat Donnez received, among others, the Prize of Radio and Television Criticism, the ANV-Visser Neerlandia Prize, the Noord-Zuid trophy and was nominated for the Prix Europa and the Prix Italia.


After his career in radio, Donnez focuses on writing, interviewing, performing and giving readings.

His latest novel The Interview received rave reviews. The Noordelijke Dagblad Combinatie in the Netherlands called it a literary sensation.


Pat Donnez tours with his performances.
Hartstocht is a theatre solo about love, passion, death and other discomforts.

And in Anything Goes, together with South African vocalist Tutu Puoane, he gives a spoken word concert about unforgettable jazz women and their songs.


In addition, Pat lectures, interviews at home and abroad and moderates debates.


For VRT MAX he performs Poëzie met Pat and marathon interviews in Van A tot Z.


In his book Berg en dal, een gebruikswijzing bij het leven (2023), Pat looks back on memorable encounters and conversations.  With Selah Sue, Freek de Jonge, Khalid Benhaddou, Alicja Gescinska, Philippe Herreweghe, Remco Campert, Lize Spit, Michael Van Peel, Dirk De Wachter, Zwangere Guy, and many, many others.


Pat was the first city artist of Mechelen (B).


He calls himself a passionate supporter of KV Mechelen, Malinwa, with a warm heart for the city's other club, Racing.


Download bio >

© David Legrève
© David Legrève
© David Legrève
© David Legrève
© David Legrève
© David Legrève
© David Legrève
© David Legrève
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Geert Van Hoeymissen
© Geert Van Hoeymissen
© Diego Franssens
© Diego Franssens
© Hartmut De Maertelaere
© Hartmut De Maertelaere
© Hartmut De Maertelaere
© Hartmut De Maertelaere
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype
© Kaat Pype

Donnez’ belangrijkste kwaliteit is ongetwijfeld zijn fantasierijke taal. Hij verwoordt de dingen op een ongeëvenaarde manier.


Trouw

De man is niet alleen een begenadigd radiomaker, maar ook schrijver en dat merk je. Soms heeft hij maar een zin nodig om iemand te typeren. En wat vooral opvalt, is hoe secuur hij de woorden van zijn gasten weergeeft. Niet zelden verzucht je: zo waar, zo eerlijk.


De Morgen

De radio die Donnez maakt, drijft op het feestelijke elan van presentator en gasten. De tijd gaat zó voorbij, ook al met de goedgekozen muziek. Leerzaam, als radio nog zo mag heten te zijn, én ontspannend.


De Standaard

Hij is de Belgische radioheld. Voor hen die nooit naar de Vlaamse radio luisteren zal het niets minder dan een feestelijke en roerende openbaring zijn.


Vrij Nederland

Verrassende, verstaanbare gedichten over de liefde, maar ook over het schrijven van een opstel, een vader die sterft aan longkanker of een Poolse poetsvrouw. Zo lezen we ze graag.


Knack

In zijn kinderpoëzie mag Pat Donnez het kind in zich helemaal laten gaan en dat gaat hem goed af. Dat hij daarvoor de meest voor de hand liggende stijl kiest, kan ons niet deren. De bundel heeft bovendien een netjes afgewerkt eindresultaat dankzij de illustraties van Kestens. Zowel woord als beeld zijn op kindermaat gesneden in ‘Hotemetoten’ en hoe oud of jong dat kind moet zijn, dat mag je zelf beslissen. Voel je vrij!


Cutting Edge

Stoute droom: de VRT countert 'Temptation Island' met een eilandreeks waarin de gasten van Pat Donnez eindeloos met elkaar doorbomen over de staat van de wereld. Vaak fluisterend, nooit hysterisch.


De Standaard

Pat Donnez's main quality is undoubtedly his imaginative language. He articulates things in an unparalleled way.


Trouw

The man is not only a gifted radio producer but also a writer, and you can tell. Sometimes he only needs one sentence to characterise someone. And what is particularly striking is how accurately he renders the words of his guests. Not seldom do you sigh: so true, so honest.


De Morgen

The radio Donnez makes floats on the festive élan of presenter and guests. Time goes by in a flash, even with the well-chosen music. Instructive, if radio can still be called that, and relaxing.


De Standaard

He is the Belgian radio hero. For those who never listen to Flemish radio, it will be nothing less than a festive and stirring revelation.


Vrij Nederland

Surprising, intelligible poems about love, but also about writing an essay, a father dying of lung cancer or a Polish cleaning lady. That's how we like to read them.


Knack

In his children's poetry, Pat Donnez is allowed to let the child in him go all the way, and he does it well. That he chooses the most obvious style to do so cannot bother us. Moreover, the collection has a neat finish thanks to Kestens' illustrations. Both word and image are child-sized in 'Hotemetoten' and how old or young that child should be, you can decide for yourself. Feel free!


Cutting Edge

Naughty dream: VRT counters Temptation Island with an island series in which Pat Donnez's guests endlessly discuss the state of the world with each other. Often whispering, never hysterical.


De Standaard