Van A

Tot ZZonder klok. Zes uur lang.


Filosoof Gilles Deleuze heeft altijd geweigerd mee te werken aan televisieprogramma's. Toch maakte hij eind jaren 80 één uitzondering, op voorwaarde dat het een pure registratie zou zijn van een gesprek tussen hem en zijn oud-studente Claire Parnet.


Voor de gelegenheid verzon Parnet een systeem waarbij ze voor elke letter van het Franse alfabet een thema koos: het Abécédaire.


Naar het voorbeeld van Gilles Deleuze maakte Klara haar eigen Abécédaire. Voor elke letter van het alfabet, 26 thema's, onafgebroken geregistreerd.

Dirk De Wachter

Pat Donnez legt psychiater Dirk De Wachter zesentwintig woorden voor. Van A tot Z. Een abecedarium met zesentwintig thema’s. Van Alleen over Jaloers en Ufo tot Zielenknijper. Zonder montage. Zonder Klok. Negen uur lang.